February 14, 2013

ระบบ ซีซีทีวี ในร้านสะดวกซื้อ

 
 

Sent to you by nunok via Google Reader:

 
 


บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประสบการณ์ยาวนานกว่า 60 ปี เปิดตัวกล้องวงจรปิด ระบบ Intelligence Store ระบบโทรทัศน์วงจรปิดในร้านค้าสะดวกซื้อ ที่มาพร้อมอุปกรณ์ POS

 
 

Things you can do from here:

 
 

No comments: