February 22, 2013

เริ่มแล้วมีนาคมนี้ พัฒนาฝีมือแรงงานร่วมชี้ช่องรวยอบรมอาชีพฟรี! แถมค่าอาหารวั...

 
 

Sent to you by nunok via Google Reader:

 
 


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร (ภายในบริเวณวัดธาตุทอง) ร่วมกับสถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวย เปิดอบรมอาชีพฟรี มุ่งพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับค่าแรงเพิ่ม 300 บาท คัดสรรหลากหลายหลักสูตรตอบรับความสนใจผู้เรียน โดยเดือนมีนาคมนี้พาเหรดสอนอาชีพน่าสนใจมากมาย ได้แก่

 
 

Things you can do from here:

 
 

No comments: