February 22, 2013

เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ผนึกกำลัง ออฟฟิศเมท เปิดตัว Scan & Shop with Tops ปฏิวัต...

 
 

Sent to you by nunok via Google Reader:

 
 


เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล รุกตลาดค้าปลีกเข้มข้น ตอกย้ำความเป็นผู้นำประสบการณ์ช้อปปิ้งรูปแบบใหม่ ผนึกกำลัง ออฟฟิศเมท เปิดตัว Scan & Shop with Tops ช้อปสินค้าผ่าน QR Code บนมือถือ พลิกมิติซูเปอร์มาร์เก็ตในเมืองไทย ตอบรับ ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ มั่นใจการผนึกกำลังของ 2 บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลรีเทล

 
 

Things you can do from here:

 
 

No comments: